Kalite Politikamız / Bilgi Güvenliği Politikamız

RGN hizmette verimlilik prensibiyle oluşturduğu Toplam Kalite Yönetimi ile uluslararası akreditasyona sahip Bureau Veritas tarafından 2011 yılında belgelendirilmiştir. Bu kapsamda sahip olunan belgeler;

(Belgeleri görmek için yazılara tıklayınız)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi

EN 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Standardı

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

dahilinde performansını sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği garanti etmektedir. 

Kalite Yaklaşımı

RGN’ de kalite yaklaşım, vizyon ve misyonumuz ışığında tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlayarak, % 100 çalışan ve müşteri odaklı bir perspektif ile sorunlu uygulamalardan ders almak ve temel nedenlerine inerek bir daha tekrarlanmaması için köklü önlemler alarak sürekli iyileştirmektir. 

Kalite Politikası

1-     Amaç

 Kalite Yönetim Sistemi’nin amacı, müşteri memnuniyetini sağlayarak, birincil mevzuat (kanunları) ve ikincil mevzuat (kanunla ilgili yayınlanacak tüzük, yönetmelik ve tebliğler) şartlarına uygun hizmet sürekliliğini devam ettirirken bağlam ve amaçlar kapsamında risk ve fırsatları değerlendirmektedir.

 
Kalite Yönetim Sistemi 9001:2015 standardına uygun olarak kurulmuş ve standardın gerekliliklerini karşılayarak sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde uygulanmaktadır.
 
2-     Kapsam
 RGN de Kalite Yönetim Sistemi, tüm faaliyet alanları ve hizmetlerimizi kapsamaktadır. Kuruluşun paydaşları olarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, resmi kurumlar dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.
 
Sistem tasarımında müşterilerin tatmini, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.
 
3-     Vizyonumuz
 Alanında, çok sayıda, periyodik yada farklı tahsilat yapan firmalara, kendi yapabileceklerinden daha uygun koşullarda, daha iyi hizmet vermek.
 
4-     Misyonumuz
 İnsan odaklı bakış açımızla, alacaklı ile borçluyu en uygun şekilde buluşturmayı sağladığımıza inanıyoruz.
 
5-     Prensiplerimiz
 •Müşteri odaklılık,
•Liderlik,
•Personelin bağlılığı,
•Süreç yaklaşımı,
•İyileştirme,
•Kanıt esaslı karar alma,
•İlişki yönetimi,
 
6-     Değerlerimiz
 Faaliyetlerimizin odak noktası çalışanlarımız ve müşterilerimizdir,
Sürdürülebilirlikte hedefimiz liderliktir,
Hizmet kalitesi ve süreklilik işimizin temelidir,
Bilgi gizliliği işimizin temelidir,
 
7-     İlkelerimiz
 •Kaliteli hizmet,
•İş ahlakı,
•İnsana saygı,
•Liderlik/önderlik,
•Takım çalışması,
•Çalışma huzuru,
•Açık iletişim,
•Verimlilik,
•Sürekli gelişim,
•Adil olmak,
 
8-     Hedefler
8.1 RGN İletişim Hizmetleri A.Ş % 100 müşteri odaklı bir perspektif ile kaliteyi şirket kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefler,
 
8.2 Üzerinde mutabık kalınmış müşteri beklentilerini, koşullar ne olursa olsun en iyi şekilde karşılamak, anlaşma şartlarına eksiksiz uymak ve bu şekilde müşteri memnuniyetinde % 85’in altına düşmemek,
 
8.3 Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın, Kalite Yönetim Sistemini 1 yıl içerisinde tam anlamıyla benimseyebilmesini sağlamak,
 
8.4 Çalışan memnuniyetini süreklilik arz edecek şekilde ölçümleyebilmek için yılda 2 kere anket gerçekleştirmek,
 
8.5 Personel kaynaklı sirkülasyon oranını dengelemek için turnower oranını % 8’in altında tutmak,
 
8.6 Hizmet kalitesini standartlara uygun olarak % 90 seviyesinde tutmak,
 
8.7 Tekrar eden uygunsuzluk oranının % 1 ‘i geçmesini önlemek,
 
9-     KYS Politika Esasları
9.1 Sorun oluşturabilecek durumlar söz konusu olduğunda, müşteriyi derhal bilgilendirmek, çözüm önermek, gerekli önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı olmak ve bu tür durumları engellemek ve önlemek amacı ile bu konuda iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
 
9.2 Tahsil edilmesi gereken alacaklarda, müşteri memnuniyetini olabilecek en üst seviyede tutarak, zamanında tahsil edilmesine aracı olmak,
 
9.3 Gösterilen tüm özene rağmen doğabilecek iç ve dış kaynaklı olumsuz durumlarda müşterilerimizin ve şirketimizin mağdur olmaması için konuya derhal müdahale etmek, çözüm bulmak,
 
9.4 Sorunlu uygulamalarından ders almak, temel nedenlerine inmek ve bir daha tekrarlanmaması için köklü önlem almak ve sürekli iyileştirmek,
 
9.5 Hizmet kalitemizi, müşterilerimizin beklentileri, ilgili yasal düzenlemeler ve etik kurallar doğrultusunda sürekli geliştirmek,
 
9.6 İlgili tüm tarafların, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımızın katkıları ile karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmak,
 
9.7 Müşteri beklentilerinin üzerinde performansa sahip olmak, Kalite Yönetim Sistemimizi ve performansımızı sürekli geliştirmek ve hizmetlerimize yansıtmak,
 
9.8 Hedefimiz müşteri beklentilerine tamamıyla eksiksiz cevap verebilmek, şirketimizin rekabet ve gelişim gücünü ve pazar payını arttırabilmek,
 
9.9 Müşteri beklentileri ve algılarını önemseyerek, müşteri memnuniyetinin yasal şartlar çerçevesinde şirket politikamıza uygunluğunu sağlamak,
 
9.10 Öneri / şikayetleri tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak ele almak,
 
9.11 Erişilebilirliği, geribildirimleri çağrı merkezimiz ve müşteri temsilcilerimiz ile üst düzeyde sağlamak ve hızlı bir şekilde çözümlemek,
  
9.12 Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde şeffaflığı esas almak,
 
9.13 Öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi için müşterilerimize mali yükümlülük getirmemek,
 
9.14 Politikanın eğitim, duyuru vb. uygulamalar ile tüm personele aktarılması, herkes tarafından anlaşılarak benimsenmesi ve politikayla uyumlu çalışılması için uygunluğunun gözden geçirilmesini sağlamak,
 
10- Gözden Geçirme ve Onay
 Politikanın sürekliliğinin sağlanmasından ve gözden geçirilmesinden 5.1 Liderlik ve taahhüt kapsamında Üst Yönetim sorumludur. KYS politikası en az yılda 1 kez gözden geçirilir. Bunun dışında sistem yapısını ve risk değerlendirmesini etkileyecek herhangi bir değişiklikten sonra gözden geçirilir.
 
Her güncelleme de politika Üst Yönetim tarafından onaylanır. Her versiyon değişikliği tüm kullanıcılara e-mail ve dosya sunucu üzerinden yayımlanır.
 
11- Yönetim Taahhüdü
 RGN yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe girmiş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.
 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

RGN İletişim Hizmetleri A.Ş olarak “önce insan” paralelinde sürdürülebilir hizmet anlayışı için İş Sağlığı ve Güvenliği önceliklerinin günlük rutin işlerimizin bir parçası olduğunu benimsiyoruz. Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için hedefimiz olan sıfır hasar, sıfır kaza, sıfır yaralanma ve sıfır meslek hastalığı oranına ulaşılması için:

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ile üyesi olduğumuz kuruluşların gereklilikleri dahil, ilgili diğer şartlara uymak.

Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için ilgili tüm tedbirleri almak,

Sürekli gelişim felsefesi doğrultusunda RGN dâhilinde ki tüm meslek hastalıkları, kaza ve ramak kala olaylarını incelemek, detaylı soruşturmalar ile olayların kök nedenlerini bulmak ve tekrarlanmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapmak.

Tüm personeline, sektör uygulamalarıyla uyumlu olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.

 Personelin, yürüttükleri faaliyetlerin potansiyel etkilerini kavramaları ve bireysel sorumluluk kazandırmak amacıyla eğitimler vermek.

Risk değerlendirmesi çalışmalarını, faaliyet alanlarımızda sistematik olarak uygulamak ve riskler öncelik sırasına göre elimine etmek. Risk değerlendirmeleri, çalışanlarımızın da katılımıyla bir program dahilinde yürütmek, periyodik olarak güncellemek.

Acil durumlarda hızlı, güvenli ve koordineli müdahale organizasyonumuzun ve acil durum sonrası iyileştirme ve iş sürekliliği çalışmalarımızın verimliliğini artırmak amacıyla iç karar alma mekanizmalarımızı ve prosedürlerimizi etkin bir şekilde yönetmek, periyodik tatbikatlar yapmak ve acil durum yönetim kabiliyetimizi sürekli geliştirmek.

Bu politikayı şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri içerisinde RGN İletişim Hizmetleri A.Ş web sayfası aracılığı ile ilgili taraflara iletmek.

•Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmek, sürekli geliştirmeyi ve durumumuzu gözden geçirmek. 

             Bilgi Güvenliği Politikası

1.     Amaç

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amacı tüm bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamaktır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz TS ISO / IEC 27001:2013 standardına uygun olarak kurulmuş ve bu standardın gerekliliklerini karşılayacak şekle sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde uygulanmaktadır.

Bilgi güvenliğinin hedefi her seviyede kullanıcıya bilgi sistemleri kullanımları sırasında ne şekilde hareket etmeleri gerektiği konusunda yol göstermek, kullanıcıların bilinç ve farkındalık seviyelerini arttırmak ve bu şekilde bilgi sistemlerinde oluşabilecek riskleri minimuma indirmek, RGN’ nin güvenilirliğini ve imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde bilgi güvenliği gereksinimlerini oluşturmaktır. Ayrıca tedarikçi hizmetlerindeki değişiklikleri yöneterek RGN’ nin iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak ve bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

2.     Kapsam

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı olarak RGN bilgi varlıkları, süreçleri, sistem odası, departman odaları, insan kaynakları ve üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ayrıca bilgi sistemleri yapısına hizmet, yazılım veya donanım destek sağlayıcılarını kapsamaktadır. Kanun ve yönetmeliklere uyum bilgi güvenliği kapsamındadır. Ayrıca bu politika RGN ‘nin tüm çalışanlarını kapsamaktadır. Lokasyon olarak Gürsel Mah. Erzincan Sk. Leblebici İş Merkezi No:18 K:3 Kağıthane/İstanbul bu kapsamda içerisinde yer almaktadır.

3.     Yönetimin Taahhüdü

RGN Yönetimi, belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin standartta belirtilen gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Üst yönetim, tanımlanmış, yürürlüğe girmiş ve uygulanmakta olan BG Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştirileceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.

4.     Bilgi Güvenliği Politikası

4.1 Genel Esaslar

4.1.1  Bu politika ile çerçevesi çizilen bilgi güvenliği gereksinimleri ve kurallarına ilişkin ayrıntılar, BGYS prosedürleri ile düzenlenir. RGN çalışanları ve 3. Taraf bu prosedürleri bilmek ve çalışmalarını bu kurallara uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

4.1.2  Bu kural ve prosedürlerin aksi belirtilmedikçe basılı veya elektronik ortamda depolanan ve işlenen tüm bilgiler ile bütün bilgi sistemlerinin kullanımı için dikkate alınması esastır.

4.1.3  Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanır.

4.1.4  Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını sağlayacak eğitimler düzenli olarak mevcut firma çalışanlarına ve yeni işe başlayan çalışanlara verilir.

4.1.5  Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilir, ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilir, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler alınır.

4.2 Temel Prensipler

4.2.1  Gerekli durumlarda çalışanlar ve üçüncü taraflarla RGN’ nin gizlilik ihtiyaçlarını güvence altına almayı amaçlayan gizlilik anlaşmaları yapılır.

4.2.2  Dış kaynak kullanım durumlarında oluşabilecek güvenlik gereksinimleri analiz edilecek güvenlik şart ve kontrolleri şartname ve sözleşmelerde ifade edilir.

4.2.3  Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur ve varlık sahipleri atanır.

4.2.4  İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır.

4.2.5  Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır.

4.2.6  Firmaya ait bilgi varlıkları için firma içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontrol ve politikalar geliştirilir ve uygulanır.

4.2.7  Kapasite yönetimi, üçüncü taraflarla ilişkiler, yedekleme, sistem kabulü ve diğer güvenlik süreçlerine ilişkin prosedür ve talimatlar geliştirilir ve uygulanır.

4.2.8  Erişim hakları ihtiyaç doğrultusunda atanır. Erişim kontrolü için mümkün olan en güvenli teknikler kullanılır.

4.2.9  Kritik altyapı için süreklilik planları hazırlanır ve tatbikatı yapılır.

4.2.10 Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, sürekli ve periyodik olarak yapılacak gözetim ve denetim faaliyetleri ile uyum güvencesi sağlanır.

5.   Uyulması Gereken BGYS Kuralları

5.1  Çalışma alanlarında “Temiz masa ve Temiz ekran” prensiplerine uygun olarak, hizmete özel bilgiler dışındaki bilgilerin başkalarınca görülmesine imkan verilmeyecek şekilde önlemler alınmalıdır.

5.2  Bilgisayarlar aktif kullanım dışındayken şifreli ekran koruyucular devreye alınmalıdır.

5.3  Mesai zamanları dışında bilgisayar sistemleri kapalı tutulmalıdır.

5.4  Çalışanlar, kendilerine ait olan kullanıcı adı ve şifrelerini sadece kendileri kullanmalıdır.

5.5  Hassas bilgiler elektronik ortamda firma içine ve özellikle firma dışına gönderilmeden önce şifrelenmelidir.

5.6  RGN’ ye ait bilgi işlem sistemlerini, veri tabanlarını, dosyaları, ağ topolojilerini vb. kaynakları firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe 3. Taraflarla paylaşılmamalıdır.

5.7  RGN çalışanları, çalıştıkları sürece veya RGN’ den ayrılmaları durumunda firma bilgilerini gizlilik prensibine uygun olarak korumaktan sorumludur.

       5.8  3. Taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanmadan ve ilgili kişi tarafından nezaret edilmeden bilgi işlem sistemlerine ve donanımlarına bağlanmamalı ve çalışmalarına izin verilmemelidir.

 

   Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

      1    Amaç 

Gerçek veya tüzel kişilere ait, hassas ve gizli bilgilerin yasal, meşru, etik gerekliliklere ve gereksinimlere uygun bir şekilde kullanım, erişim ve saklama imkanı sağlamaktadır.

 2        Kapsam ve Sorumluluk 

Tüm süreçler, RGN’ ye bilgi güvenliği ile ilgili sorumluluk yükleyen yasa, düzenleme ve sözleşmeler bu politika kapsamındadır. Politikanın uygulanmasından tüm RGN personeli sorumludur.

3        Verilerin İşlenmesi

RGN İletişim Hizmetleri A.Ş müşteri/borçlu verilerini kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere ilgili müşterilerinin müşterilerinden onay alması suretiyle almış olduğu rıza doğrultusunda veri işlemesi gerçekleştirmektedir. Buna ek olarak kanunda açıkça öngörülen hallerde;

a)     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

b)    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

RGN’ nin müşteri verilerini işlemesindeki amacı, asıl müşterilerinin müşterilerine ait (borçlu) gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak, çeşitli standartlardan mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamaktır. Bu hizmet BDDK’nın Destek Hizmetleri Yönetmeliği gereğince yerine getirilmektedir.

4        Veri Sahibinin Hakları

RGN bünyesinde işlenmekte olan verilere ilişkin veri sahibinin;

a)     Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)    Verileri işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

c)     Verilerinin işlenme amacının ne olduğunu ve kişisel verilerinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)    Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)     Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

5        Veri İşleyicisinin Sorumlulukları

 a)     Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde veriyi işleme,

 b)    Veri işlemenin doğru olması,

c)     Veri işlemenin kapsamının belirli olması,

d)    İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,

 e)     İşlemenin verilerin topladığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

 f)      Verilerin güncel olması,

6        Verilerin Muhatabı

Kişisel nitelikteki verilerin muhatapları sadece görevlerine göre verileri bilme yetkisi verilen kişiler ile sınırlandırılmaktadır.

7        Verilerin Güvenliği

RGN veri sahibini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için koruma tedbirlerini uygulamaktadır.

RGN kişisel nitelikteki verilerin bozulmaması, zarar görmemesi ve yetkisiz 3. Kişilerin bu verilere erişim sağlamamasına dikkat etmektedir.

8        Yaptırım

RGN çalışanlarının bu politikaya aykırı kasti ve kasıtsız davranışları, yol açtığı olumsuz sonuç ile birlikte değerlendirebilecek ve sorumluluğu saptananlar iş sözleşmeleri, İş Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca cezalandırılabilecektir.

 

 Sertifikalarımız
Hakkımızda
Tarihçemiz
Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz
Kalite Politikamız
Neden RGN?
Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
İnsan Kaynakları
Basında RGN
Foto Galeri
Videolar
Bize Ulaşın
RGN İletişim Hizmetleri A.Ş.
Gürsel Mah. Erzincan Sok. Leblebici İş Merkezi No:18 K:3 Kağıthane İstanbul
Tel: 0(212) 314 88 88 • info@rgn.com.tr
Design by